Odds

Vad är egentligen odds?

Oddsen är ett numeriskt uttryck, vanligen uttryckt såsom ett par av tal, som används i både spel och statistik. I statistiken är oddsen för någon händelse som speglar sannolikheten att en händelsen kommer att äga rum, medan oddsen mot spegla sannolikheten för att det inte kommer hända.odds betting

I spel är oddset är förhållandet i “payoff” eller satsa, och återspeglar inte nödvändigtvis exakta sannolikheter. Odds uttrycks på flera sätt och ibland används termen felaktigt för att helt enkelt betyda sannolikheten för en händelse. Konventionellt är gambling odds uttryckt i formen “X till Y”, där X och Y är siffror, och det antyds att oddsen är oddsen mot händelsen då vilken spelare väger chansen att satsa eller ej.

I både spel och statistik är odds ett numeriskt uttryck för sannolikheten för många olika möjliga händelser. I spel är odds representant för förhållandet mellan de belopp och parter i en satsning eller insats.

Exempel, oddsen för 6 till 1: den första parten (normalt en bookmaker) är sex gånger mängden satsad av den andra parten. En nackdel är att uttrycka osäkerheten i denna möjliga händelsen som oddsen, då man vill återta sannolikheten krävs en beräkning. Det naturliga sättetet att tolka oddsen för (utan att beräkna något) är som förhållandet mellan händelser till icke-händelser i det långa loppet.

Ett enkelt exempel är att de (statistiska) odds för rullande 6or i tärningar (en av ett par tärningar) är en till 5. Detta beror på att, om man rullar många gånger, och håller en sammanställning av resultaten, förväntar man sig en 6a händelse för varje 5 gånger den inte visar 6.

Till exempel, om vi slår 600 gånger, skulle vi förvänta oss något i närheten av 100 sexor och 500 av de andra fem möjliga utfallen. Det är ett förhållandet av 100 till 500, eller helt enkelt 1 till 5. För att uttrycka de (statistiska) oddsen mot, den ordning i paret är omvänd. Sannolikheten för att rulla en sex med en rättvis munstycke är det enda nummer 1/6, ungefär 0,17.

 

Odds och spel

Gambling och statistiska användningar av odds är nära sammanlänkade. Om ett spel är rättvist då oddsen som erbjuds till spelare och kommer då helt återspegla relativa sannolikheter. Slå tärningen och om den då kommer att rulla en 6a så betalar spelaren $ 5 för en $ 1 satsning, i fallet med en 6a och ingenting i alla andra fall.

Villkoren för satsningen är rättvisa, eftersom det i genomsnitt rullar 5 resulterar de i att något annat än en 6a, till en kostnad av $ 5, för varje rulle som resulterar i en sex och en nettoutbetalning på $ 5.

Resultatet och kostnaden slår exakt ut varandra och så det finns ingen nackdel att spela på lång sikt. Om oddsen som erbjuds till spelare inte överensstämmer med sannolikhet på detta sätt då en av parterna i insatsen har en fördel gentemot den andra.

Kasinon, till exempel, erbjuder odds som ställer sig en fördel, vilket är hur de garanterar sig en vinst och överleva som företag. Rättvisan i en viss chansning är mer tydlig i ett spel som involverar relativt ren slump, såsom ping-pong boll metod som används i statliga lotterier i USA. Det är mycket svårare att bedöma rimligheten i de odds som erbjuds i en satsning på ett idrottsevenemang som en fotbollsmatch.

^